Högpresterande team…

Hur bygger vi sådana på ett hållbart sätt? Vi har bett Kim Lindberg som är en riktigt skicklig coach att dela med sig av sina bästa tips, håll till godo!

– Vi har högt förtroende för alla medlemmar i teamet. Vi vet att förtroende är grunden till en hälsosam och jämlik relation.

– Vi är öppna och vågar visa både våra svagheter och styrkor. Vi vet att autenticitet är ett måste för att bygga en solid förtroendegrund.

– Vi har hälsosamma konflikter som utmanar oss att se saker från olika perspektiv. Vi vet att detta är utvecklande och ökar gruppens effektivitet.

– Vi har vilja och villighet till ständiga förbättringar. Vi vet att detta successivt gör samarbetet bättre.

– Vi använder oss av kontaktskapande kommunikation. Vi är lyhörda, nyfikna, stödjande och samtalar. Feedback är en del i vardagen. Missförstånd, ovilja att förstå och lyssna samt behov att överträffa innebär disfunktion i teamet och en toxisk kultur.

– Vi arbetar ständigt med vår emotionella intelligens för att förstå oss själva och andra. Vi vet att en hög emotionell intelligens ger de bästa förutsättningarna för hög kollektiv intelligens samt hållbar och utvecklande kultur.

– Vi har en stark vi-känsla. Vi mår bra och önskar vara kvar i teamet. Vi står och faller tillsammans.

Beaktansvärt, eller hur!?