Kunskapsbolaget med specialisering inom lean-agila metoder

We Make Agile Happen

 

Våra tjänsterBrejn Academy

Vi brinner för ett roligare arbetsliv där vi tillsammans ökar värdet, välmåendet och engagemanget

 

Agil transformation

Förvandla er till en modern och nyskapande organisation genom en agil transformation. Utifrån det väletablerade ramverket SAFe vägleder vi er genom resan.

 

Brejn Academy

Med SPC-certifierade kursledare hjälper vi er att konkretisera SAFe-ramverket och facilitera diskussioner i termer av vad just ni behöver för att lyckas.

Agil test

Brejn får arbetet kring test och kvalitet att bli en självklar del av er agila resa, oavsett om transformationen är i sin linda eller har pågått en tid.

Vi vägleder organisationer genom den agila transformationen

Vår vision är att bli erkända som agila sherpas. Det betyder att vi ska finnas där för kunden i alla avseenden när det kommer till att förverkliga en agil transformation samt att bidra med expertis i ett redan pågående agilt arbete. Att lyckas bli erkända som agila sherpas innebär för oss att vara ledande inom agila arbetssätt. Alla på Brejn är certifierade inom SAFe-ramverket och vi arbetar regelbundet för att fördjupa oss genom fler certifieringar och utbildningar inom SAFe, agil metodik och ledarskap.

Brejn kan bidra i den agila transformationen på många sätt, dels genom att erbjuda roller såsom agila coacher, produktägare, scrum masters, agila testledare, system- och affärsnära agila arkitekter, och dels genom att utbilda inom SAFe-ramverket genom våra duktiga SPC-certifierade konsulter.

Våra erbjudanden

Agil transformation

Då ett företags mål består av att öka leveranstakten och snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden, är en transformation mot ett mer agilt arbetssätt den rätta vägen framåt. Brejns mission innebär att få det agila arbetssättet att genomsyra hela organisationen, inte bara enskilda team. En agil transformation kan komma att påverka både organisationsstruktur och metodik kring hur företaget definierar och levererar värde. Den kan innebära en omfattande förändring, men små byggstenar och väl förankrade initiativ blir till slut en samspelt helhet.

Hos Brejn är samtliga konsulter certifierade i SAFe-ramverket. Våra agila transformationscoacher kan hjälpa er att påbörja en agil resa genom att stötta med både metodkunskap och processer. Vi möjliggör en lansering av agila SAFe-tåg (ART) inom 3 månader och ser över både organisation samt leveransströmmar för optimering inför start. Vi följer sedan med er så länge som ni känner att ni behöver fortsatt stöd och coachning.

Genom att utbilda dig själv och medarbetare i ditt företag ges de bästa förutsättningarna för att finna inspiration, bygga en gemensam kunskapsplattform och samsyn kring vad just ni behöver för att lyckas! 

Brejns egna SPC-certifierade konsulter håller i och vägleder utbildningar enligt det kursutbud som SAFe-ramverket tillhandahåller. I dagsläget ges följande kurser:

 

  • Leading SAFe (SA)
  • SAFe Scrum Master (SSM)
  • SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)
  • SAFe for Teams (SP)
  • SAFe Release Train Engineer (RTE) (företagsintern)
f

Agil test

Med bred erfarenhet av test- och kvalitetsarbete, utbildningar i agilt arbetssätt samt certifieringar inom ramverket SAFe delar Brejns konsulter inom agil test kunskap och utbyter erfarenheter, både med varandra och ute på uppdrag

Vi vill inte vara den konsult som testar” hos våra kunder. Brejns konsulter ska istället sätta test på kartan i den agila organisationen och få kvalitet att genomsyra varje del av en utvecklingscykel och implementation. Det levererade värdet ska nå uppsatta kvalitetsmål. Det är ett gemensamt ansvar att bygga in kvalitet och vi strävar efter att tillsammans med våra kunder mejsla fram, synliggöra samt införliva ett sådant förhållningssätt.

Med våra inriktningar såsom tekniknära systemtest, testautomatisering, acceptanstest, testledning samt implementation av teststrategi alt. mer långsiktigt förändringsarbete är vi rustade för att möta kraven på kontinuitet, effektivitet och anpassning utan att göra avkall på kvalitet.

 Några av våra kunder och vad vi gör

Arkitekt med agilt fokus hos telekombolag

I ett stort telekombolag präglas transformering av mycket höga krav på korrekthet och produktivitet. Som erfaren lösningsarkitekt har en av Brejns seniora konsulter uppdraget att vid en omfattande omställning till agilt arbetssätt vägleda och stötta ett...

Agil transformationscoach hos storbank

Inom bankvärlden innebär den digitala transformationen att kunder förväntar sig möjlighet att utföra sina ärenden dygnet runt via internetbanken, med säkerhet och stabilitet som främsta krav. Detta gör det tydligt att ny funktionalitet måste levereras kvalitetssäkrad...

Interim testledare inom bank & finans

Inte sällan är behovet av att “få allt att fortsätta som vanligt” det viktigaste. Det innebär en stabilitet och ett lugn i organisationen så att rytm i arbete och leverans kan bibehållas, med minimal negativ kundpåverkan. Vid resursförändring blir ett sådant behov...

Behöver du hjälp från agila experter?

 

Kontakta oss!