Vi är Brejn!

Vi är det personliga teamet med fokus på det agila. Delaktighet och medbestämmande gör att vi utvecklas tillsammans.

Agila sherpas

Vår vision är att bli erkända som agila sherpas – mästarna på att vägleda våra kunder mot en kontinuerligt värdeskapande organisation.

100% Certifierade

Vi genomgår kontinuerligt gemensamma utbildningar. Exempelvis är alla certifierade i SAFe 4 SA och Scrum & Agile Master.

Årliga resor

Vi besöker nya resmål varje år för att främja vår gemenskap och utvecklas tillsammans!

Vår historia

BREJN grundades av tre tidigare kollegor; Ulf Pettersson, Pär Tyberg och Mikael Danielsson. De ville skapa ett eget, entreprenörsdrivet konsultbolag, med en platt organisation där man verkligen känner sina kollegor väl, får kontinuerlig kompetensutveckling och framförallt, har roligt tillsammans!

Några av oss som arbetar här


Anders Hjertén

Anders Hjertén

Förändringsledare, Projektledare

Anders är en senior konsult som står på en gedigen teknisk grund. Som ledare är han mycket målinriktad och värderar tydlighet och ansvar högt. Han har drivit såväl stora komplexa och tidskritiska projekt men även mindre åtaganden och andra uppdrag som ex. beställarstöd. Anders är certifierad Agile & Scrum Master och har många års erfarenhet av att jobba som projektledare, coach och teamledare. Genom sitt engagemang och sin djupa tekniska förståelse i kombination med sin vinnande personlighet har Anders kommit att få ledande roller hos sina kunder.

Mikael Danielsson

Mikael Danielsson

Projektledare & Medgrundare

Med sin bakgrund väl fördelad mellan teknik, verksamhet och produktledning blir Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan tekniken och slutkunden eller verksamheten. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och konsult har han jobbat i flertalet tillväxtbolag och älskar att förbättra och vidareutveckla såväl processer som produkter och system. Mikael brinner för att hitta affärer och områden som kan förbättras och förstärkas med såväl teknik som effektivare arbetssätt och digitala integrationer.
Susanne Berneryd

Susanne Berneryd

Projektledare, Agil Coach

Susanne har lång erfarenhet från testledning och implementation av förändringsmetoder och processutveckling i olika testorganisationer. Hennes breda kunskap från flertalet branscher som t.ex. telekom, IT, applikationer och försäkringsbranscher gör att hon har skapat sig stor erfarenhet om kravställning och har stor vana av olika verktyg. Hennes positiva sätt i kombination med hennes analytiska förmåga gör att hon lätt engagerar alla hon jobbar med.

Pär Tyberg

Pär Tyberg

Försäljning, Projektledare & Medgrundare

Pär är i grunden en person som trivs med förändring och är duktig på att skapa värden och peka ut en färdriktning i snabbrörliga miljöer. Pär trivs i ledarrollen men kan likaväl arbeta småskaligt i det lilla där det viktiga är, oavsett miljö, att det är prestigelöst och kreativt. Efter att ha verkat i olika ledarroller, från projektledare och avdelningschef till vd och styrelseordförande för olika typer av bolag så är Pärs mål, nu och framåt, att skapa ett Brejn som gör skillnad, på riktigt, både för kunder och medarbetare.

Keijo Kurkinen

Keijo Kurkinen

System- och lösningsarkitekt

Keijo är en erfaren lösnings/system-arkitekt och systemutvecklare med en bas i javaplattformen. Keijo är van att jobba i både nyutvecklingsprojekt och förvaltning, har en mycket god samarbets- och initiativförmåga, samt ser till att alltid fullfölja en åtagen uppgift. Hans största styrka är hans djupa tekniska kunskap i kombination med en strävan efter hög kvalitet samt en ödmjuk inställning. Ett agilt arbetssätt har blivit Keijos ledstjärna där han ständigt strävar efter smidigare arbetssätt, bättre förståelse och snabbare leverans.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson

VD & Medgrundare

Ulfs uppdrag är att utveckla och förändra i IT-intensiva verksamheter där en av uppgifterna ofta är att analysera och planera förändringar och ”få saker att hända”. Ulf är en riktig stjärna på att driva förändrings- och verksamhetsprojekt där hans erfarenheter som ledare inom flera olika branscher är en styrka både vid försäljning och förståelse av affären. Som person är han resultatorienterad men är också en lyssnare som gillar att coacha andra. Ulf är riktigt bra på att sätta sig in i nya situationer och vill gärna se möjligheterna utan att för den skull negligera svårigheterna eller hindren.