Vi är Brejn!

Vi är det personliga teamet med fokus på det agila. Delaktighet och medbestämmande gör att vi utvecklas tillsammans.
 

Agila sherpas

Vår vision är att bli erkända som agila sherpas – mästarna på att vägleda våra kunder mot en kontinuerligt värdeskapande organisation.

100% Certifierade

Vi utbildar oss kontinuerligt, tillsammans eller individuellt. Exempelvis är alla certifierade i SAFe på en eller fler nivåer och som Scrum & Agile Master.

Årliga resor

Vi besöker nya resmål varje år för att främja vår gemenskap och utvecklas tillsammans!

Vår historia

BREJN grundades av tre tidigare kollegor; Ulf Pettersson, Pär Tyberg och Mikael Danielsson. De ville skapa ett eget, entreprenörsdrivet konsultbolag, med en platt organisation där man verkligen känner sina kollegor väl, får kontinuerlig kompetensutveckling och framförallt, har roligt tillsammans!

Några av oss som arbetar här

Keijo Kurkinen

Keijo Kurkinen

Lösningsarkitekt

Keijo är en mycket erfaren lösningsarkitekt med en bas från systemutveckling. Hans stora vana av att jobba i både nyutvecklingsprojekt och förvaltning är en god tillgång och fokus på måluppfyllelse en självklarhet. Med sin strävan efter högsta kvalitet i kombination med agil approach, grundat på flertalet SAFe-certifieringar, bidrar Keijo till ett smidigare arbetssätt, bättre förståelse och effektivare leverans på sina uppdrag. Den ödmjuka inställningen och kommunikativa förmågan sätter pricken över i:et.
Anders Hjertén

Anders Hjertén

Agil coach & projektledare

Anders är en senior konsult som står på gedigen teknisk grund. Som ledare är han mycket målinriktad och värderar tydlighet samt ansvar högt. Han har drivit stora komplexa och tidskritiska projekt, men även lett åtaganden i den mindre organisationen och varit teamledare. Med en rad certifieringar, inom bland annat SAFe, är Anders en stark profil när det kommer till förändringsledning och coachning i det agila sammanhanget. Genom såväl sitt engagemang som vinnande personlighet skattas Anders högt av våra kunder och tillför det värde som efterfrågas.
Mikael Danielsson

Mikael Danielsson

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Med sin bakgrund väl fördelad mellan verksamhetsutveckling, produktledning och teknik blir Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan slutkund, verksamhet och teknik. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och management-konsult har han varit drivande i flertalet tillväxtbolag och älskar att förbättra och vidareutveckla personal, produkter och arbetssätt. Mikael brinner för att hitta affärer och områden som kan förbättras och förstärkas med såväl effektivare arbetssätt, digitala integrationer samt moderna verktyg.
Pär Tyberg

Pär Tyberg

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Pär är i grunden en person som trivs med förändring och är duktig på att skapa värden och peka ut en färdriktning i snabbrörliga miljöer. Pär trivs i ledarrollen men kan likaväl arbeta småskaligt i det lilla där det viktiga är, oavsett miljö, att det är prestigelöst och kreativt. Efter att ha verkat i olika ledarroller, från projektledare och avdelningschef till vd och styrelseordförande för olika typer av bolag så är Pärs mål, nu och framåt, att skapa ett Brejn som gör skillnad, på riktigt, både för kunder och medarbetare.
Ulf Pettersson

Ulf Pettersson

Grundare & CEO, agil coach & förändringsledare (SPC)

Ulfs uppdrag är att utveckla och förändra i IT-intensiva verksamheter där en av uppgifterna ofta är att analysera och planera förändringar och ”få saker att hända”. Ulf är en riktig stjärna på att driva förändrings- och verksamhetsprojekt där hans erfarenheter som ledare inom flera olika branscher är en styrka både vid försäljning och förståelse av affären. Som person är han resultatorienterad men är också en lyssnare som gillar att coacha andra. Ulf är riktigt bra på att sätta sig in i nya situationer och vill gärna se möjligheterna utan att för den skull negligera svårigheterna eller hindren.