Om oss

Vilka vi är

Vi är alla medarbetare som tror på att göra skillnad. Vi arbetar i våra konsultroller utifrån en agil kontext, där förändring och ständig förbättring är vår vardag. Tillsammans utvecklas vi som teamet Brejn, där delaktighet och medbestämmande utgör grunden.

Våra värden

Vi är överens om styrkan i att vara lyhörda, förenas kring stark förmåga och agera stödjande. Dessa värden genomsyrar vår kultur och är vägledande i vårt arbetssätt, både oss emellan och i relationer med våra kunder samt samarbetspartners.

Lyhörda

Vi värdesätter, respekterar och känner genuint in både varandra och vår omvärld.

Stark förmåga

Vi strävar kontinuerligt efter att vidga vår kunskap som individ och team. Vi delar med oss av vårt synsätt och kunnande.  

Stödjande

Vi hjälper varandra, vågar fråga och finns där för att tillsammans samt med andra nå målen.

Vad vi gör bäst

Vägleder

Coachar

9

Motiverar

Utmanar

Z

Levererar

Utbildar

h

Certifierar

Vi som jobbar på Brejn

Vi är alla utbildade och certifierade inom agila metoder och ledarskap, med grund i våra olika konsultroller. Många av oss har flertalet certifieringar inom ramverket SAFe och vissa utbildar själva. Vi fördjupar oss regelbundet i det vi tycker är intressant samt utvecklande för vårt arbete och vi gör det ofta som ett team. 

Alexandra

Alexandra

Team Coach / Scrum Master

Positiv, målinriktad och engagerad facilitator med bakgrund i design och utveckling. Skapar rätta förutsättningar för team att anta utmaning och utvecklas i agil kontext.

Anna-Carin

Anna-Carin

Release Train Engineer

Motiverar samt inspirerar till framsteg och genom förändring. Navigerar skickligt i komplexa organisationer och förmedlar tydligt hur uppsatta mål kan nås.

Ariana

Ariana

Agil Coach / Scrum Master

Coachar och vägleder team till högre agil mognad, gärna under transformation. Stöttar säker och effektiv leverans i både små och stora sammanhang.

Dennis

Dennis

Agil Coach (SPC)

Leder genom att vara förebild. Hjälper handfast organisationer att leverera ytterligare värde på kortare tid, genom rätt verktyg och starkt metodstöd.

Edwin

Edwin

Team- och Tech lead / Scrum Master

Med utvecklingsbakgrund självklar i det agila sammanhanget. Bidrar till kvalitetssäkrad och skalbar lösning, samtidigt om hinder undanröjs och effektiv arbetsstruktur skapas.

Erika

Erika

Testledare / QA

Kombinerar stark metod- och analysförmåga med engagerat arbete kring krav, test och kvalitet. Leder QA utifrån agilt mindset, vinner förtroende samt tillför stabilitet och struktur.

Jane

Jane

Agil Coach (SPC)

Fångar lyhört förändrings- och förbättringsbehov och bidrar gärna vid facilitering. Prioriterar samt skapar arbetsro, samtidigt som satsningar effektivt drivs i mål.

Katrine

Katrine

Agil Coach (SPC) / RTE

Kommunicerar och leder tryggt i förändring. Identifierar snabbt behov och mognadsgrad i agil miljö, tar hänsyn till såväl helhet som detaljnivå för att framgångsrikt navigera.

Keijo

Keijo

Integrations- och lösningsarkitekt

Arbetar lösningsorienterat i både nyutveckling och förvaltning. Står för djupt tekniskt kunnande, alltid med strävan efter högsta kvalitet och med självklar ödmjuk inställning. 

Markus

Markus

Testare / Automatisering

Styrka inom testautomatisering, RPA och given i det agila teamet. Blir garant för både process, teknik och kvalitet, med utgångspunkt i såväl helhetsbild som detaljkunnande.

Mikael

Mikael

Integrations- och lösningsarkitekt

Skapar förståelse för teknisk komplexitet och levererar långsiktigt hållbar arkitektur. Hjälper konstruktivt vid problemlösning och underbygger välgrundat beslutsfattande. 

Yasir

Yasir

Agil Coach (SPC) / VD Brejn Academy

Engagerar omgivningen och inspirerar till nya perspektiv samt tankebanor. Mycket uppskattad i små som stora transformationer tack vare pedagogisk, teoretisk och praktisk styrka.

Mikael

Mikael

Agil Coach (SPC) / grundare

Binder ändamålsenligt och lyhört samman verksamhet och teknik. Vägleder och bidrar professionellt utifrån gedigen erfarenhet, både som agil coach och andra ledande positioner.  

Pär

Pär

Agil Coach (SPC) / grundare och VD Alliance

Bygger stabilt nätverk och betydelsefulla kontakter, både som konsult och för Brejns eget sälj. Står för handlingskraft med kvalitet, samtidigt som det servila ledarskapet är ledstjärna. 

Ulf

Ulf

Agil Coach (SPC) / grundare och VD Brejn

Arbetar för gemenskap och psykologisk trygghet, utifrån mångårigt ledarskap i ryggen. Sätter människan i första rummet och stöttar för att lyfta andra runt omkring sig.

Brejn The Story

BREJN grundades 2016 av tre sedan tidigare väl sammansvetsade kollegor – Ulf Pettersson, Pär Tyberg och Mikael Danielsson. Tillsammans såg de framför sig ett entreprenörsdrivet konsultbolag med platt organisation. De såg också en kultur präglad av genuin teamanda, kontinuerligt lärande och engagerat ledarskap, med stort utrymme för dialog. Viktigt var kundens behov i centrum, alltid i samklang med företagets konsulter.

Idag har vi vårt Brejn!