Ulfs uppdrag är att utveckla och förändra i IT-intensiva verksamheter där en av uppgifterna ofta är att analysera och planera förändringar och ”få saker att hända”. Ulf är en riktig stjärna på att driva förändrings- och verksamhetsprojekt där hans erfarenheter som ledare inom flera olika branscher är en styrka både vid försäljning och förståelse av affären. Som person är han resultatorienterad men är också en lyssnare som gillar att coacha andra. Ulf är riktigt bra på att sätta sig in i nya situationer och vill gärna se möjligheterna utan att för den skull negligera svårigheterna eller hindren.

Ulf Pettersson

Grundare, VD