Kundcase 2

Brödtext om case 1, Brödtext om case 1, Brödtext om case 1, Brödtext om case 1

Casebeskrivning – beskrivningen bör omfatta ca ½ – 1 sida.

  • Problem – beskriva vad kunden hade för utmaningar
  • Lösning – berätta hur konsulten/brejn löste problemet
  • Resultat – Tydliggör vad vi åstadkom i uppdraget
Skills

Posted on

June 20, 2019