Med sin bakgrund väl fördelad mellan teknik, verksamhet och produktledning blir Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan tekniken och slutkunden eller verksamheten. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och konsult har han jobbat i flertalet tillväxtbolag och älskar att förbättra och vidareutveckla såväl processer som produkter och system. Mikael brinner för att hitta affärer och områden som kan förbättras och förstärkas med såväl teknik som effektivare arbetssätt och digitala integrationer.
Mikael Danielsson

Grundare, Marknad