Vi älskar att dela med oss och på plats skapa tillfällen för kunskapsutbyten, men just nu behövs ett annat förhållningssätt. Som ett led i de försiktighetsåtgärder som förespråkas från myndighetshåll, valde vi att ställa in vårt frukostseminarium som vi skulle ha haft idag.

Vi hoppas på bättre tider och ser istället fram emot nästa tillfälle i maj för att fortsätta med det vi gillar allra mest – finnas där för våra kunder!