Erika är en testledare som vill befinna sig mellan teknik och verksamhet. Att värna om samarbete däremellan, kravens förankring och skapa förståelse ser hon som primär uppgift, samtidigt som kvalitet i produkt samt leverans sätts i fokus. För att nå dit använder Erika sin erfarenhet från flertalet branscher, däribland bank och finans, sin lyhördhet och ödmjukhet kombinerat med förmåga att inspirera och leda rätt. Förankrade processer, agila metoder och verktyg hjälper henne längs vägen och tillsammans med kunden levererar hon värde med kvalitet!