Erik Horne börjar vid Brejn!

Vi är väldigt glada att välkomna Erik till vårt växande Brejn-team!

Erik är tekniknära projektledare/scrum master
Erik har huvudsakligen tillämpat Lean-Agile arbetssätt (SAFe). Han har också erfarenhet av projektledning, processutveckling och informationshantering, med fokus på kommunikation mellan företag och IT. Erik är certifierad inom det Agila ramverket SAFe och har god erfarenhet som arbetar Agilt.

Välkommen Erik!