På Brejn har vi fördjupat våra kunskaper i Lagen om Offentlig Upphandling genom en kurs med Pernilla Norrman på @Lindskog & Malmström.

Mycket givande och lärorikt!