Genom att klara sin senaste certifiering ansluter sig Ulf Pettersson till skaran av personer hos Brejn som kan titulera sig SAFe 4 Program Consultant (SPC). Liksom våra andra SPC:er ser han fram emot att använda sin vidgade kunskap i våra affärer och fortsätta att vägleda alla våra betydelsefulla kunder framåt.

Alla vi på Brejn gratulerar Ulf och är glada över vår ständiga kompetenshöjning!