Brejn Academy

Utbilda dig inom Scaled Agile Framework® (SAFe®) med våra egna SPC-certifierade kursledare

Aktuella kurser

*En 2-dagars SAFe-kurs har ordinarie pris 17 500 SEK och med Early Bird-pris 14 875 SEK exkl. moms. Vid årsskiftet ändras ordinarie pris till 17 900 SEK och Early Bird-priset till 15 215 SEK exkl. moms.

Early Bird: vid bokning av SAFe-kurs senast 20 dagar före kursstart får kursdeltagare 15% rabatt på kursavgiften.

Våra workshops

R

Executive Day

Workshopen Executive Day handlar om att förstå helheten kring agil skalning och hur det hänger samman med business agility, portfolio management, leanbudgeting och DevOps.
Målgrupp: Chefer och ledare
Tid: 1 dag
Mer info: info@brejn.com

Att bedriva en guiding coalition

I workshopen diskuterar vi syftet med en guiding coalition, dess struktur och funktion samt hur den förhåller sig till andra intressenter och beslutsfattare. Vi tittar också på vilka som bör vara med baserat på kompetens, inflytande och förmåga att påverka.

Målgrupp: Chefer, ledningsgrupp, agila ledarroller
Tid: 1 dag
Mer info: info@brejn.com

DevOps i praktiken

DevOps handlar om att bryta ner väggarna mellan utveckling och drift. I den här workshopen får du kunskap om hur du kan främja samordning, kommunikation och samarbete mellan olika team och avdelningar i praktiken.

Målgrupp: Agila ledarroller, testledare, linjechefer
Tid: 1 dag
Mer info: info@brejn.com

Varför ska du välja Brejn Academy?

Varför ska du utbilda dig?

Att stå inför en agil transformation betyder stora utmaningar. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är utbildning, oavsett om det gäller ditt individuella behov eller en hel organisations. 

 

Varför ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®)?

Organisationer försöker idag bli mer agila, att tillvarata allas kunskap och erfarenheter, att snabbare kunna leverera nyheter och förbättringar till marknaden samt hitta sätt att främja innovation som krävs för att ligga före konkurrenterna. SAFe-ramverket är ett väletablerat, erkänt ramverk som erbjuder ett mycket omfattande material och en utarbetad pedagogik för att förmå verksamheter att, utifrån en Lean-Agil praxis, implementera framgångsrika strukturer på en disruptiv marknad. 

 

Varför ska du välja oss på Brejn som din kurshållare?

Brejn har oftast två erfarna SPC-certifierade kursledare per kurstillfälle för att säkerställa dynamik, inlärning och att du som kursdeltagare kan tillgodogöra dig SAFe-ramverkets innehåll på absolut bästa möjliga sätt. 

 

Vilka typer av kursupplägg finns? 

Våra kurser är öppna eller företagsinterna. Vill du själv eller tillsammans med några kollegor utvecklas inom SAFe, väljer du våra öppna kurser som hålls centralt i Stockholm eller nu även som nyhet i Sundsvall. Ingår gör lunch på närliggande restaurang, fika och material på plats. Är ni flera på samma företag som ska gå utbildningen, passar det kanske bättre att vi kommer till er och då tittar vi på en mer anpassad lösning.

Sagt om oss

Bra variation mellan teori och övningar, strukturerat upplägg.

Tack för en mycket väl genomförd SAFe kurs. Jag är så glad att jag gick den och att Yasir var vår lärare, han var grym!!

Många övningar, fokus på djup förståelse snarare än begrepp och ord.

Vad är Brejn Academy?

På Brejn Academy vill vi dela med oss av våra egna erfarenheter från konsultbranschen och på så sätt göra varje utbildningstillfälle unikt.

Vår vision på Brejn är att bli erkända som agila sherpas. Det betyder att vi skall finnas där för våra egna kunder när det kommer till att förverkliga en agil transformation eller bidra med expertis i ett redan pågående agilt arbete. Det är så vi själva arbetar.

Med denna bakgrund kan och vill våra SPC-certifierade kursledare hjälpa till så att du/ni får tillgodogöra er SAFe-ramverkets kursutbud och material på bästa möjliga sätt. Med egna erfarenheter från implementationer hjälper våra SPC:er till att vägleda er genom en värdefull utbildning!

Notera att kursen SAFe Release Train Engineer (RTE) ges som företagsintern kurs. Pris fås per offert.

Är du ny inom SAFe?

Scaled Agile Framework (SAFe) är det ledande ramverket för att tillämpa agila metoder i en hel organisation, från team till program- och portföljnivå. SAFe har fått stort genomslag och används i Sverige av flertalet större företag.

Med den här korta videon får du en övergripande bild av SAFe, dess fördelar och hur ramverket kan hjälpa dig i din organisation.

Våra kursledare

Mikael Danielsson

Mikael Danielsson

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Med sin bakgrund väl fördelad mellan verksamhet, produktledning och teknik är Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan slutkunden eller verksamheten och tekniken. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och konsult har han jobbat i flertalet tillväxtbolag och älskar att förbättra och vidareutveckla såväl arbetssätt som produkter. Mikael brinner för att hitta affärer och områden som kan förbättras och förstärkas med effektivare arbetssätt såväl som digital transformation.
Yasir Khan

Yasir Khan

Agil coach & transformationsledare (SPC)

Yasir har samlat på sig erfarenhet i roller som Scrum Master, kravställare, användbarhetstestare, projektledning, deployment- och införandeansvarig. Branscher som Yasir har arbetat inom är offentlig sektor, finans, energi och retail. Utifrån hans olika roller och branscherfarenhet har Yasir därför förståelse för behovet av att arbeta tillsammans för en väl fungerande agil transformation. Idag hjälper Yasir kunder som påbörjat sin transformation mot SAFe, här stöttar Yasir som coach och kursledare både i att starta tåg och hjälpa stödfunktioner utanför tågen att förstå det förändrade arbetssättet.
Pär Tyberg

Pär Tyberg

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Pär är en erfaren ledare som har skaffat sig sin gedigna erfarenhet både från att ha varit konsult och från exekutiva roller i linjen. Han har arbetat som programledare, coach samt som VD och säljansvarig. Pär har genom sina erfarenheter möjlighet att ge perspektiv och knyta teori till praktik och på så sätt göra utbildningen än mer relevant och intressant. Som person är Pär nyfiken och angelägen om att använda ett servilt ledarskap för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sin omgivning.
Ulf Pettersson

Ulf Pettersson

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare & VD

Ulf har lång erfarenhet av att utveckla och förändra i IT-intensiva verksamheter där uppgifterna ofta är att analysera och driva förändrings- och verksamhetsprojekt. Ulf har också en gedigen bakgrund som ledare, där hans styrka är att driva det coachande ledarskapet. För att kunna planera, leda och lyckas med en Lean-Agil transformation i en organisation så är ledarskapet avgörande för att lyckas, Ulf förstår och kan applicera Lean-Agila värderingar och principer och är duktig på att utveckla andra i det coachande ledarskapet. Som utbildare tycker Ulf det är givande att tillsammans med kursdeltagarna byta erfarenheter kring förändringsledning och det agila ledarskapet.