Brejn Academy

Utbilda dig inom Scaled Agile Framework® (SAFe®) med våra egna SPC-certifierade kursledare

Vad är Brejn Academy?

På Brejn Academy vill vi dela med oss av våra egna erfarenheter från konsultbranschen och på så sätt göra varje utbildningstillfälle unikt.

Vår vision på Brejn är att bli erkända som agila sherpas. Det betyder att vi skall finnas där för våra egna kunder när det kommer till att förverkliga en agil transformation eller bidra med expertis i ett redan pågående agilt arbete. Det är så vi själva arbetar.

Med denna bakgrund kan och vill våra SPC-certifierade kursledare hjälpa till så att du/ni får tillgodogöra er SAFe-ramverkets kursutbud och material på bästa möjliga sätt. Med egna erfarenheter från implementationer hjälper våra SPC:er till att vägleda er genom en värdefull utbildning!

Notera att kursen SAFe Release Train Engineer (RTE) ges som företagsintern kurs. Pris fås per offert.

Aktuella kurser

*Exempel: en 2-dagars kurs har ordinarie pris 17 500 SEK och med Early Bird-pris 14 875 SEK.

Early Bird, vid bokning av kurs senast 30 dagar före kursstart får kursdeltagare 15% rabatt på kursavgiften plus en bok; ”Leading Change, Johan P. Kotter” eller ”The Heart of Change, Johan P. Kotter & Dan S, Cohen” (i anmälan ange vilken bok som önskas).

Samtliga priser är ex. moms.

Är du ny inom SAFe?

Scaled Agile Framework (SAFe) är det ledande ramverket för att tillämpa agila metoder i en hel organisation, från team till program- och portföljnivå. SAFe har fått stort genomslag och används i Sverige av flertalet större företag.

Med den här korta videon får du en övergripande bild av SAFe, dess fördelar och hur ramverket kan hjälpa dig i din organisation.

Varför ska du välja Brejn Academy?

Varför ska du utbilda dig?

Att stå inför en agil transformation betyder stora utmaningar. En viktig framgångsfaktor för att lyckas är utbildning, oavsett om det gäller ditt individuella behov eller en hel organisations. 

 

Varför ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe®)?

Organisationer försöker idag bli mer agila, att tillvarata allas kunskap och erfarenheter, att snabbare kunna leverera nyheter och förbättringar till marknaden samt hitta sätt att främja innovation som krävs för att ligga före konkurrenterna. SAFe-ramverket är ett väletablerat, erkänt ramverk som erbjuder ett mycket omfattande material och en utarbetad pedagogik för att förmå verksamheter att, utifrån en Lean-Agil praxis, implementera framgångsrika strukturer på en disruptiv marknad. 

 

Varför ska du välja oss på Brejn som din kurshållare?

Brejn har oftast två erfarna SPC-certifierade kursledare per kurstillfälle för att säkerställa dynamik, inlärning och att du som kursdeltagare kan tillgodogöra dig SAFe-ramverkets innehåll på absolut bästa möjliga sätt. 

 

Vilka typer av kursupplägg finns? 

Våra kurser är öppna eller företagsinterna. Vill du själv eller tillsammans med några kollegor utvecklas inom SAFe, väljer du våra öppna kurser som hålls centralt i Stockholm, ofta i våra egna lokaler på Sturegatan 4. Ingår gör då lunch på närliggande restaurang, fika och material på plats. Är ni flera på samma företag som ska gå utbildningen, passar det kanske bättre att vi kommer till er och då tittar vi på en mer anpassad lösning.

Sagt om oss

Very strong facilitator and gave good examples tailored to the specific questions

Yasir has good feeling for the room and he always able increase participants energy and clarify our questions. He has very calm and confident delivery of the content.

Explained the content so it was easy to follow, well done.

Våra kursledare

Mikael Danielsson

Mikael Danielsson

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Med sin bakgrund väl fördelad mellan verksamhet, produktledning och teknik är Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan slutkunden eller verksamheten och tekniken. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och konsult har han jobbat i flertalet tillväxtbolag och älskar att förbättra och vidareutveckla såväl arbetssätt som produkter. Mikael brinner för att hitta affärer och områden som kan förbättras och förstärkas med effektivare arbetssätt såväl som digital transformation.
Pär Tyberg

Pär Tyberg

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Pär är en erfaren ledare som har skaffat sig sin gedigna erfarenhet både från att ha varit konsult och från exekutiva roller i linjen. Han har arbetat som programledare, coach samt som VD och säljansvarig. Pär har genom sina erfarenheter möjlighet att ge perspektiv och knyta teori till praktik och på så sätt göra utbildningen än mer relevant och intressant. Som person är Pär nyfiken och angelägen om att använda ett servilt ledarskap för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sin omgivning.

Yasir Khan

Yasir Khan

Agil coach & transformationsledare (SPC)

Yasir har samlat på sig erfarenhet i roller som Scrum Master, kravställare, användbarhetstestare, projektledning, deployment- och införandeansvarig. Branscher som Yasir har arbetat inom är offentlig sektor, finans, energi och retail. Utifrån hans olika roller och branscherfarenhet har Yasir därför förståelse för behovet av att arbeta tillsammans för en väl fungerande agil transformation. Idag hjälper Yasir kunder som påbörjat sin transformation mot SAFe, här stöttar Yasir som coach och kursledare både i att starta tåg och hjälpa stödfunktioner utanför tågen att förstå det förändrade arbetssättet.

Ulf Pettersson

Ulf Pettersson

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare & VD

Ulf har lång erfarenhet av att utveckla och förändra i IT-intensiva verksamheter där uppgifterna ofta är att analysera och driva förändrings- och verksamhetsprojekt. Ulf har också en gedigen bakgrund som ledare, där hans styrka är att driva det coachande ledarskapet. För att kunna planera, leda och lyckas med en Lean-Agil transformation i en organisation så är ledarskapet avgörande för att lyckas, Ulf förstår och kan applicera Lean-Agila värderingar och principer och är duktig på att utveckla andra i det coachande ledarskapet. Som utbildare tycker Ulf det är givande att tillsammans med kursdeltagarna byta erfarenheter kring förändringsledning och det agila ledarskapet.