Vi på Brejn tar vårt ansvar och anpassar oss till de restriktioner och försiktighetsåtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Vi ser dock även vikten av att fortsätta med det som är möjligt och ständigt bidra till ett samhälle där vi trivs och kan utvecklas. Genom att för tillfället minska antalet deltagare till 10 personer på våra SAFe-kurser som är schemalagda i april och maj, hoppas vi hitta en balans.