I ett stort telekombolag präglas transformering av mycket höga krav på korrekthet och produktivitet. Som erfaren lösningsarkitekt har en av Brejns seniora konsulter uppdraget att vid en omfattande omställning till agilt arbetssätt vägleda och stötta ett utvecklingsteam inom området Billing. I rollen som lösningsarkitekt ingår konsulten också i nätverk av andra lösningsarkitekter, samtidigt som huvuduppdraget utförs i teamet. 

Brejns konsult anlitades för uppdraget utifrån företagets behov av djup teknisk kompetens kombinerat med en agil approach. Genom denna match får företaget idag hjälp med att forma en lösningsarkitektur som motsvarar ställda krav från både produktägare och kravanalytiker. I det större perspektivet ska samtliga implementationer självfallet också harmonisera med beslutad enterprisearkitektur samt genomsyra teamens strategier, en viktig del av uppdraget består därmed av att värna återkommande efterlevnad. Att Brejn i detta fall kan erbjuda efterfrågad kompetens är mycket glädjande. Konsulten bidrar idag med tydligt värde och leverans vad gäller automatisering av processer, skalbara tekniska lösningar samt genom att säkra komplexa integrationsförhållanden.

Utifrån kundens upplevelse framhålls följande delar som extra värdeskapande i Brejns leverans:

  • Facilitera workshops med syfte att bredda kunskapen om testautomatisering och testdriven utveckling (TDD/BDD).
  • Skapa tillfällen för workshops på teamnivå för att djupdyka i tekniska lösningar och bidra till det autonoma teamet.
  • Förmedla betydelsen av genomgående arbete med test och kvalitetssäkring samt gemensamt ansvarstagande för leveransen.
  • Utbilda teamet för ett mer gediget förankrat agilt förhållningssätt i det dagliga arbetet.

Resultat

Efter en tid hos kunden är Brejns konsult nu väl insatt i den dagliga verksamheten och kan med framgång bidra till måluppfyllelse. Positiva resultat visar sig konkret genom:

  • Förmedlad och bibehållen kunskap om agila angreppssätt vid olika tekniska problem.
  • Teamets långsiktigt ökade förmåga via iterativa leveranser.
  • Förståelse för att leveranskvalitet är ett gemensamt ansvar.