Anders är en senior konsult som står på en gedigen teknisk grund. Som ledare är han mycket målinriktad och värderar tydlighet och ansvar högt. Han har drivit såväl stora komplexa och tidskritiska projekt men även mindre åtaganden och andra uppdrag som ex. beställarstöd. Anders är certifierad Agile & Scrum Master och har många års erfarenhet av att jobba som projektledare, coach och teamledare. Genom sitt engagemang och sin djupa tekniska förståelse i kombination med sin vinnande personlighet har Anders kommit att få ledande roller hos sina kunder.