Inom bankvärlden innebär den digitala transformationen att kunder förväntar sig möjlighet att utföra sina ärenden dygnet runt via internetbanken, med säkerhet och stabilitet som främsta krav. Detta gör det tydligt att ny funktionalitet måste levereras kvalitetssäkrad och snabbare för att möta efterfrågan. Tillika behöver inte sällan bankens IT-stöd för medarbetare anpassas för bättre möjlighet till adekvat rådgivning och stöd till kunderna.

En av Brejns bankkunder arbetar med en genomgående organisationsändring för att med hjälp av ett agilt förhållningssätt möta dagens krav. Kunden har valt att implementera SAFe-ramverket, vilket innebär behov av att identifiera värdeströmmar och skapa nya leveranståg med agila team för värdefull, snabbare och kontinuerlig leverans. Eftersom detta är ett helt nytt arbetssätt för många, behövs agila transformationscoacher med ansvar för att förbereda alla medlemmar i tågen på det nya arbetssättet. Brejn har förtroendet att bidra med ett par av dessa coacher för att höja hastigheten på utrullningen av tågen och skapa samsyn.

För att komma igång med arbetet har Brejns konsulter behövt:

  • Facilitera workshops för att identifiera värdeströmmar.
  • Facilitera workshops för att identifiera vilka personer som ska ha de olika rollerna i den nya agila organisationen.
  • Utbilda samtliga medlemmar i det agila tåget utefter ramverket SAFe.
  • Stötta nyckelroller såsom RTE, Product Manager, Scrum Master och Product Owners med coachning.
  • Stötta deltagarna i de olika eventen såsom sprintplanering, daily stand-up och demo för att genomföra dessa event på ett effektivt sätt.

Resultat

Uppdraget har nyligen påbörjats, men våra konsulter har redan skapat positiva förändringar, som bland annat:

  • Ökad transparens i att identifiera och lösa hinder inom leveransen.
  • Aktiva diskussioner inom och mellan teamen, vilket minskar formella överlämningar och att saker faller mellan stolarna eller drar ut på tiden.
  • Ökad gemensam förståelse för bankens prioriterade insatser och hur varje individ kan bidra till måluppfyllelse.
  • Större fokus på att leverera färdiga lösningar av värde kontinuerligt, istället för att leverera stora leveranser mer sällan.