Inom bankvärlden innebär den digitala transformationen att kunder förväntar sig att kunna utföra sina ärenden dygnet runt via internetbanken. Detta gör det tydligt att leveranser av ny funktionalitet måste levereras snabbare för att möta efterfrågan. Även medarbetarna på banken behöver modernisera sin arbetsplats för att kunna ge bättre rådgivning till kunden.

Vår kund har insett att det krävs en stor organisationsändring mot att arbeta mer agilt för att lyckas med detta. Banken har därför valt att implementera SAFe-ramverket, vilket innebär att identifiera värdeströmmar, skapa nya leveranståg med agila team för att därigenom lyckas leverera värde snabbare och mer kontinuerligt. Eftersom detta är ett helt nytt arbetssätt för många, behövs agila transformationscoacher med ansvar för att förbereda alla medlemmar av tåget om det nya arbetssättet. Brejn har förtroendet att bidra med ett par av dessa coacher för att höja hastigheten av utrullningen av tåg.

För att komma igång med arbetet har Brejns konsulter behövt:

  • Facilitera workshop för att identifiera värdeströmmar.
  • Facilitera workshops för att identifiera vilka personer som ska ha de olika roller i den nya agila organisationen.
  • Utbilda samtliga medlemmar i det agila tåget i ramverket SAFe.
  • Stötta nyckelroller såsom RTE, Product Manager, Scrum Master och Product Owners med coachning.
  • Stöttat deltagarna i de olika eventen såsom sprintplanering, daily stand-up och demo för att de ska lära sig att genomföra dessa event på ett effektivt sätt.

Resultat

Uppdraget har nyligen påbörjats, men våra konsulter har redan skapat positiva förändringar, som bland annat:

  • Ökad transparens i att identifiera och lösa hinder inom leveransen.
  • Aktiva diskussioner inom och mellan teamen vilket minskar formella överlämningar och att saker faller mellan stolarna eller drar ut på tiden.
  • Ökad förståelse av bankens prioriterade insatser och hur varje medlem kan bidra till att nå målen.
  • Större fokus på att leverera färdiga lösningar av värde kontinuerligt istället för att leverera stora leveranser mer sällan.