Vad kan vi lära av organisationer som lyckas med sin agila transformation?
Här kommer några spaningar från våra egna SPC:er:

1. Det finns stöd från VD och högsta ledningen.

2. De har en gemensam syn kring vad lean-agilt egentligen innebär.

3. De pratar ofta om vad som är målet.

4. Det finns en plan för rekrytering till nyckelroller efter de egenskaper och mindset som organisationen behöver, utan prestige och befintliga titlar.

5. Det finns ett etablerat transformeringsteam som arbetar enligt samma rutiner och rytm som övriga team.

6. De tänker fritt och värdeskapande och fastnar inte i existerande struktur och kultur.

7. De provar och utvärderar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller behöver hjälp.

Har du fler tankar och idéer? Dela gärna med dig på LinkedIn.