Missa inte!

5 tips och råd för er som ska köra nästa PI-planering digitalt, direkt från våra egna SPC:er:

1. Det är viktigare än någonsin med noggrann förberedelse! Gå igenom varje moment och fundera kring hur det görs analogt. Tänk sedan igenom HUR det ska omsättas digitalt så att det fungerar även i den nya miljön.

2. Spendera gärna extra tid inför PI-planeringen t ex genom att låta teamen bekanta sig med backlogen.

3. Tänk på att inte detaljstyra för mycket, det är då lätt att begränsa ett aktivt deltagande och förlora dynamiken under en planering.

4. Skapa digitala mötesrum för teamen i förväg. Introducera inte nya tekniska hjälpmedel för första gången under en PI-planering. Teknikstrul dödar momentum och det är betydligt svårare att få tillbaks i ett digitalt sammanhang än IRL.

5. Kommunikationen är a och o; var tydlig i förhållande till stakeholders och team hur man får tag på varandra, vilka hållpunkter som är planerade och var man loggar in etc.

Har du fler tankar och idéer? Dela gärna med dig på LinkedIn.