Förra helgen genomförde vi ett bra utbildningsprogram med våra vänner på Agile Extreme, där Mats och Patrik höll en fantastisk kurs, “Leading SAFe”! Nu arbetar vi hårt för att slutföra våra certifieringar under november