Chefens roll i den agila organisationen

Lär dig att navigera smartare utifrån nya förutsättningar

Denna kurs på två dagar riktar sig till chefer mitt i den agila transformationen. Vi välkomnar också dig som i din chefsroll har arbetat ett tag i den agila organisationen, men som söker inspiration för att komma vidare. Tillsammans lyfter vi blicken och tittar på hur olika komplexa händelser samverkar, för att sedan på djupet nysta i vad du som chef praktiskt kan göra för att påverka sambanden utifrån din roll och organisation. 

Bakgrund och målsättning

Vi vet att många chefer verkar i en tid av förändring. Agila organisationer och transformationer skapar nya möjligheter, men också utmaningar, något som kan upplevas både spännande och oroande på samma gång.

För att på bästa sätt navigera i den nya kontexten behöver chefer ofta etablera relationer till skapade roller, som exempelvis product owner och scrum master. Det underlättar då att ha god kunskap kring strukturer som berör de agila teamen i organisationen och likaså vilka förändringar som krävs för att öka möjlighet till lyckad och välförankrad agil transformation.

Vårt mål är att ge dig som chef verktyg och konkreta förslag på handling som på riktigt gör skillnad i den agila organsiationen. 

Kursens innehåll och vad du får med dig

Vi utgår från ramverket Cynefin och tittar på möjligheter samt utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv (Systems thinking). Kursen drivs framåt av övningar, som även skapar underlag för lärande dialog. Tillsammans utforskar vi frågeställningar och tankar som:

  • Hur kan du förstå de komplexa sambanden och förutse konsekvenser av dina beslut?
  • Vilka områden kan du påverka för att få ut maximalt värde av en agil transformation?
  • Vem ansvarar för vad i den agila organisationen? Hur navigerar du i den nya strukturen?
  • Hur förändras ansvarsfördelningen? Tillkommer nya behov som linjechefen behöver förhålla sig till?
  • Hur kan du som chef använda din kompetens för att både lyhört och effektivt stötta den förändring som sker?

Lunch och fika ingår under kursdagarna.

Målgrupp & förkunskaper

  • Chefer med roll i en agil organisation, i början av eller under transformation 
  • God kännedom om agila ramverk och principer         

Vi ser att du har möjlighet att bidra till övningar med egen erfarenhet och tankar från arbete i agil miljö för att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen.  

 

Kursinformation

Pris: 19 900 kr (ex. moms)
Längd: 2 dagar

Plats: Stockholm

Vill du veta mer om kursen? Kontakta gärna Yasir Bin Shamsudin på yasir.shamsudin@brejn.com eller tfn 070-250 78 76.

Kurstillfällen

1-2 okt 2024

Anmälan skickas till academy@brejn.com.

Ange vilket datum din anmälan avser, namn, telefonnummer och kontaktbar mejladress.

Vi bekräftar din plats så snart vi vet att kursen blir av.

Varmt välkommen!