Ett starkt samarbete till stöd för företag att möta EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, kräver bred kunskap inom såväl juridik, affärsförändring som IT-system.
Hamilton Advokatbyrå och Brejn Consulting etablerar ett samarbete för att stötta sina kunder att på ett kostnadseffektivt sätt införa de anpassningar som krävs till uppfyllande av de nya regler och krav som GDPR ställer för hantering av personuppgifter och systemsäkerhet.
Lagstiftningen innebär inte enbart krav på systemförändringar utan ställer också höga krav på dokumentering och spårbarhet av personuppgifter, samtyckesförklaringar, biträdesavtal, säkra rutiner, systemsäkerhet mm. Utmaningen ligger i att både kartlägga och anpassa IT-system som behandlar personuppgifter samt genomföra affärsförändringar parallellt.

– Kombinationen av vår samlade kompetens inom juridik, affärsförändring och teknisk projektledning är perfekt. Våra kunder har redan dragit nytta av detta och vi ser ett ökat intresse nu när fler företag börjar inse omfattningen av de förändringar som krävs för att uppfylla det nya regelverket, säger Thomas Nygren på Hamilton.

Är din verksamhet också i behov av att stärka arbetet för att möta de nya lagkraven? Kontakta gärna oss på Brejn så berättar vi mer hur ni också kan vara med i samarbetet för att ni ska lyckas!