SAFe® for Architects (ARCH)

Fördjupa dig hur lean-agila principer hänger samman med arkitektrollen

Under din 3-dagarsutbildning kommer du som deltagare få utforska roller, ansvar och mindset för agila arkitekter. Du kommer också få förståelse för hur man anpassar arkitektur till affärsvärde och driver kontinuerliga flöden till stora ”systems-of-systems”, genom att bli en SAFe® 5 Architect (ARCH). Kursen förbereder system-, lösnings- och enterprisearkitekter att verka i hela organisationen som effektiva ledare och change agents för att leverera arkitekturlösningar. Du kommer kunna förbättra samarbetet och flödet i ett lean-agilt företag som kör ramverket SAFe.

Kursen vänder sig till dig som är senior inom teknikområdet och behöver förstå rollen som system-, lösnings- och enterprisearkitekt i ett lean-agilt företag. Kursen är också lämplig för personer som önskar få en djupare förståelse för hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter kan engagera sig i, och bidra till ett lean-agilt företag.

Målgrupp & förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som är senior inom teknikområdet och behöver förstå rollen som system-, lösnings- och enterprisearkitekt i ett lean-agilt företag. Kursen är också lämplig för dig som önskar få en djupare förståelse för hur arkitektur möjliggör ett kontinuerligt värdeflöde och hur arkitekter kan engagera sig i, och bidra till ett lean-agilt företag. Typiska rollen som brukar gå kursen:

 • Enterprise-, System- och Lösningsarkitekter
 • Scrum Master, Agile Coach,
 • Agile Trainer, Consultant

Alla är välkomna att delta på kursen, oavsett erfarenhet. Följande förutsättningar rekommenderas dock för dem som tänker gå SAFe® 5 for Architects (ARCH).

 • Gått en Leading SAFe® course
 • Har deltagit i minst ett ART och ett PI
 • Erfarenhet av Lean, Agil eller andra relevanta certifieringar
Som SAFe Architect är målet att du ska kunna
 • Arbeta utifrån SAFe-principerna
 • Förstå kopplingen mellan arkitektur och affärsvärde
 • Utveckla och kommunicera vision och syfte med arkitekturen
 • Planera arkitekturens runway för att säkra en lyckad leverans
 • Utarbeta en arkitektur för continuous delivery och release on demand
 • Leda och coacha arkitekter och teammedlemmar under Program Increment (PI) Planning och genomförande
 • Erbjuda ledarskap under en Lean-Agil transformation
Vad du som deltagare på kursen får
 • Kurskompendium, arbetsbok 
 • Förberedelser och behörighet att ta certifieringsprovet SAFe® 5 for Architects (ARCH)
 • Ett års medlemskap i SAFe Community Platform
 • Kursbevis för avslutad kurs

Deltagare måste delta på kursens alla dagar för att kvalificera sig till att skriva certifieringsprovet.

Lunch och fika ingår under kursdagarna.

SAFe Certifiering

Deltagare som klarar certifieringsprovet får:

 • SAFe for Architects certifikat
 • En digital SAFe 5 ARCH-badge för att synliggöra din prestation online
 • Tillgång till en mängd olika material som stöd för kunskapsresan inom SAFe

Kursinformation

Pris: 23 500 kr (ex. moms)
Längd: 3 dagar

Frågor?

Vill du veta mer om kursen? Kontakta gärna Pär Tyberg på par.tyberg@brejn.com eller tfn 073-340 71 01.

Kurstillfällen

Stockholm