Agile Product Management (APM)

SAFe® Agile Product Management training. Ett samarbete mellan Nitor och Brejn Academy

Agile Product Management handlar om att sätta kunden i centrum under hela produktutvecklingens livscykel. I denna kurs går vi igenom hur du använder Design Thinking för att kunna uppnå just detta.

Lär dig vilket tankesätt, vilka nya kunskaper och verktyg som hjälper för att skapa framgångsrika produkter i vår snabbt föränderliga och digitala värld. Kursen erbjuds som ett samarbete mellan Brejn Academy och Nitor Agile AB i fräscha lokaler i centrala Stockholm.

Kursbeskrivning

Vår digitala tidsålder ställer ständigt krav på produktutveckling och vidareutveckling av innovativa produkter. Agile Product Management handlar om att i alla faser av produktlivscykeln validera antaganden genom att söka fakta, förstå kundens behov och situation, samt genom att genomföra minsta möjliga experiment som ger mesta möjliga lärande. Kursen ger dig en helhetsförståelse för alla aspekter av såväl externa som interna produkter och vi går igenom hur SAFe integrerar kontinuerligt lärande och innovation.

Kunskapsmål för denna kurs
  • Behärska Design Thinking för att skapa produkter som både uppfyller kunders behov och som är långsiktigt lönsamma
  • Utforska marknadsbehov, segmentering, storleksskattning och konkurrenssituation
  • Hantera ekonomiska aspekter av värdeströmmar, förstå prissättning och licensiering
  • Använd empati för att förstå lösning
  • Använd produktstrategi och vision
  • Ta fram och utveckla roadmap
  • Skapa och leverera värde med hjälp av SAFe
  • Utforska innovation inom värdeströmmen
Målgrupp

Produktledare, Produktägare, konsulter, agila coacher, Epic-ägare

För att få mesta möjliga värde av denna kurs rekommenderar vi att du har gått minst en tidigare SAFe-kurs, bakgrund inom produktutveckling samt tidigare erfarenhet från användande av agila metoder i ditt dagliga arbete.

Gruppstorlek

Minimum antal deltagare: 8

Maximalt antal deltagare: 20

Ingår i kursavgiften

I kursavgiften ingår kaffe/te & måltider under kursdagarna, samt kursmaterial/kurskompendium.

Betalning sker genom fakturering efter avslutat kurstillfälle.

Avbokningsregler

Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 30 dagars före kursens första dag, därefter debiteras 50% av ordinarie kursavgift.

Anmälda som trots anmälan inte deltar i kursen debiteras full kursavgift.

Om minsta antal kursdeltagare inte uppnåtts har Nitor/Brejn rätt att ändra datum eller ställa in kursen.

 

Kursinformation

Pris: 23 950 kr (ex. moms)
Early Bird*: 21 950 kr (ex. moms)
Längd: 3dagar

*Early Bird, vid bokning av kurs senast 30 dagar före kursstart får kursdeltagare 2 000 kr i rabatt på kursavgiften.

Frågor?

Vill du veta mer om kursen? Kontakta gärna Pär Tyberg på par.tyberg@brejn.com eller tfn 073-340 71 01

.

Kurstillfällen

Stockholm