Agila Grunder

Lär dig grunderna inom lean-agila mindset och metoder

Agil betyder lättrörlig och många företag och organisationer inser att just agila arbetsmetoder kan vara vägen till framgång i en föränderlig värld. Vi behöver konstant tänka nytt, vara förändringsbenägna och snabbfotade för att inte bli överraskade av en pandemi eller omkörda av konkurrenter. Syftet med ett agilt arbetssätt är att få fokus på ökat kundvärde, snabbare ledtider, kontinuerlig uppföljning och mer motiverade medarbetare.

Innehåll

Agila Grunder är en 1-dagarskurs där du lär dig grunderna och de viktigaste praktiska aspekterna av lean-agila metoder. Vi varvar teori med många praktiska övningar, erfarenhetsutbyten och andra praktiska råd. Under kursens gång diskuterar vi när det är lämpligt att jobba agilt och vilka fördelar det ger. Vi lägger också stor vikt vid det mindset och organisationskultur som krävs för att både individ och organisation ska lyckas med det agila arbetssättet. Andra viktiga och grundläggande områden som behandlas är vad de olika agila metoderna faktiskt står för, var och hur de används och vad de har gemensamt. Kursen innehåller också en verktygslåda bestående av en mängd principer och tekniker som du kan använda för att kontinuerligt utveckla det agila arbetet i ett team. Vi går igenom några av de vanligaste agila metoderna som Scrum och Kanban, så att du får en förståelse för dess grundläggande begrepp, termer och ceremonier.

Kursen hjälper dig att bli en riktigt vass Scrum Master som snabbt kan appliceradina nya kunskaper i praktiken!

Områden som vi går igenom:

 • Lean-agila metoder och historik
 • Agilt tänkande vs. traditionell projektmetodik
 • Varför och hur metoderna fungerar
 • Agila Roller
 • Scrum och Kanban
 • Prioriteringar
 • Kravhantering
 • Tidsuppskattning
 • Samverkan med kund
 • Retrospektiv
 • Tips, goda råd och fallgropar
Målgrupp & förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kursen ger en bred översikt och passar många olika roller. Innehållet lämpar sig för såväl tjänsteföretag som tillverkande sådana samt för både privat och offentlig sektor. Vi vänder oss till dig som:

 • Vill förstå grunderna inom lean-agila metoder, med fördjupning inom Scrum
 • Är ny i rollen som Scrum Master
 • Arbetar som teamledare och vill förstå rollen Scrum Master
 • Redan är Scrum Master och vill fräscha upp dina kunskaper
 • Har rollen som projektledare och vill förstå Scrum bättre
 • Är HR-chefeller linjechefoch vill ha en djupgående förståelse för hur teamarbetaför att uppnå effektivitet och framgång
Efter kursen kan du
 • Beskriva vad som utmärker det agila arbetssättet,dess metoder och principer.
 • Starta team som arbetar enligt de agila principerna.
 • Förstå hur du levererar kundvärde i små och kontinuerliga steg, med transparens mot intressenter och med minimal risk.
 • Tillämpa och anpassa de agila principerna samt bedöma vilka konsekvenser det får beroende på organisationens förutsättningar och mognad.
 • Redogöra för vilka skillnader och likheter som finns mellan det agila sättet att jobba och den traditionella vattenfallsmetodiken.

Kursinformation

Pris: 6 950 kr (ex. moms)
Längd: 1 dag

Frågor?

Vill du veta mer om kursen? Kontakta gärna Pär Tyberg på par.tyberg@brejn.com eller tfn 073-340 71 01.

Kurstillfällen

Stockholm