”Tänk, Brejn fyller fem år och allt började över en kopp kaffe på Sturegatan.”

Våra tre ägare Pär, Ulf och Micke tänker tillbaks på den där onsdagen i februari 2016. Efter många år i större konsultverksamheter, längtade de alla efter ett mer personligt sammanhang och i det togs ett avstamp. De ville skapa ett bolag med sund värdegrund och är väl överens om de principer som har tagit Brejn dit vi är idag:
>> Människan framför tidrapport och timmar
>> Delaktighet och servant leadership framför traditionell styrning och detaljkontroll
>> Teamarbete framför individuella leveranser

De fortsätter; ”Vi tror på dessa viktiga delar och ser det som grunden i Brejns verksamhet, både i förhållande till medarbetare och våra kunder. De blir länken mellan människor och verksamhet, formar våra strategiska beslut och visar oss vägen framåt. Det fina engagemanget från alla våra fantastiska medarbetare ser vi som ett kvitto på att ett gemensamt förhållningssätt svetsar samman. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot visionen att bli erkända som Agila sherpas.”

…och vad själva resan och Agila sherpas faktiskt står för, det berättar vi mer om inom kort!