Om oss

Vilka vi är

Vi är alla medarbetare som tror på att göra skillnad. Vi arbetar i våra konsultroller utifrån en agil kontext, där förändring och ständig förbättring är vår vardag. Tillsammans utvecklas vi som teamet Brejn, där delaktighet och medbestämmande utgör grunden.

Våra värden

Vi är överens om styrkan i att vara lyhörda, stå för en stark förmåga och agera stödjande. Dessa värden är genomsyrar vår kultur och är vägledande i vårt arbetssätt.

Lyhörda

Vi värdesätter, respekterar och känner in både varandra och vår omvärld.

Stark förmåga

Vi strävar kontinuerligt efter att vidga vår kunskap och vårt synsätt, både individuellt och som team.

Stödjande

Vi finns där för varandra samt hjälps åt för att nå våra mål.

Vad vi gör bäst

Vägleder

Coachar

9

Motiverar

Utmanar

Z

Levererar

Utbildar

h

Certifierar

Vi som jobbar på Brejn

Vi är alla utbildade och certifierade inom agila metoder och ledarskap, med grund i våra olika konsultroller. Många av oss har också flertalet certifieringar inom ramverket SAFe-ramverket och vissa utbildar själva. Vi fördjupar oss regelbundet i det vi tycker är intressant samt utvecklande och vi gör det ofta som ett team. 

Alexandra

Alexandra

Scrum Master / Team Coach

Alexandra är en positiv, målinriktad och engagerad Team Coach. Hon har en bakgrund i design och utveckling som ger henne bra förståelse för vad utvecklingsteam kan ha för utmaningar.

Anna-Carin

Anna-Carin

Release Train Engineer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc sed erat sed, interdum suscipit nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc sed erat sed, interdum suscipit nisl.Lorem ipsum dolor sit amet.

Ariana

Ariana

Agil Coach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Dennis

Dennis

Agil Coach (SPC)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Edwin

Edwin

Scrum master, team- och tech lead

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Erika

Erika

Agil testledare & teststrateg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Jane

Jane

Agil Coach (SPC)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Katrine

Katrine

Agil Coach (SPC)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Keijo

Keijo

Lösningsarkitekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Lina

Lina

Director of Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Markus

Markus

Agil testare (automatisering) & kravhanterare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Mikael

Mikael

Integrations-och lösningsarkitekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Mikael

Mikael

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Pär

Pär

Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Ulf

Ulf

CEO, Agil coach & förändringsledare (SPC), grundare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl.

Yasir

Yasir

Agile Enterprise Coach & transformationsledare (SPC)

 Genom att se varje individ och försöka förstå de har Yasir en förmåga att nå fram i de dialoger som uppstår och får snabbt ett stort förtroende i alla delar av organisationen.

Brejn The Story

BREJN grundades 2016 av tre sedan tidigare väl sammansvetsade kollegor – Ulf Pettersson, Pär Tyberg och Mikael Danielsson. Tillsammans såg de framför sig ett entreprenörsdrivet konsultbolag med platt organisation. De såg också en kultur präglad av genuin teamanda, kontinuerligt lärande och engagerat ledarskap, med stort utrymme för dialog. Viktigt var kundens behov i centrum, alltid i samklang med företagets konsulter.

Idag har vi vårt Brejn!