Anders Hjertén

Anders Hjertén

Anders är en senior konsult som står på en gedigen teknisk grund. Som ledare är han mycket målinriktad och värderar tydlighet och ansvar högt. Han har drivit såväl stora komplexa och tidskritiska projekt men även mindre åtaganden och andra uppdrag som ex....
Erika Wyke

Erika Wyke

Erika är en testledare som vill befinna sig mellan teknik och verksamhet. Att värna om samarbete däremellan, kravens förankring och skapa förståelse ser hon som primär uppgift, samtidigt som kvalitet i produkt samt leverans sätts i fokus. För att nå dit använder Erika...

Keijo Kurkinen

Keijo är en erfaren lösnings/system-arkitekt och systemutvecklare med en bas i javaplattformen. Keijo är van att jobba i både nyutvecklingsprojekt och förvaltning, har en mycket god samarbets- och initiativförmåga, samt ser till att alltid fullfölja en åtagen uppgift....

Susanne Berneryd

Susanne har lång erfarenhet från testledning och implementation av förändringsmetoder och processutveckling i olika testorganisationer. Hennes breda kunskap från flertalet branscher som t.ex. telekom, IT, applikationer och försäkringsbranscher gör att hon har skapat...

Pär Tyberg

Pär är i grunden en person som trivs med förändring och är duktig på att skapa värden och peka ut en färdriktning i snabbrörliga miljöer. Pär trivs i ledarrollen men kan likaväl arbeta småskaligt i det lilla där det viktiga är, oavsett miljö, att det är prestigelöst...

Mikael Danielsson

Med sin bakgrund väl fördelad mellan teknik, verksamhet och produktledning blir Mikael ofta den som bryggar den alltför vanliga klyftan mellan tekniken och slutkunden eller verksamheten. Förutom i sina roller som CTO, konsultchef, produktområdeschef och konsult har...