När andra säger stort och imponerande säger vi
småskaligt, stödjande och jämlikt
Vi hjälper företag med sin digitala transformation

Brejn vägleder och hjälper er i digitaliseringen

Vi ser helheten och sätter era utmaningar och möjligheter i sammanhang

Vi ger praktiska råd, realiserar idéer och säkerställer önskade effekter

VAD ÄR DIGITALISERING FÖR ER?

För många innebär det förändring, först gradvis, sen plötsligt. Affärsmodeller och spelregler förändras och vikten av rätt vägval och prioriteringar är avgörande för framtiden.

VARFÖR OSS

Vi är specialister på att leda omfattande förändringsarbete, både från kund och IT-verksamhet. Vi hjälper företag med sin digitala transformation.


Vad vi arbetar med

Digitalisering av säljkanalen

En av Brejns konsulter drev framtagande av målbild och strategier för nya digitala säljkanaler. Genom ny digital säljkanal fick flera bolag på olika geografiska platser ett mer effektivt sätt arbeta tillsammans med lösning och projektförsäljning.

Digitalisering av säljprocess

Vi leder arbetet med att ta fram och definiera en övergripande tillväxtstrategi för ett tjänsteproducerande företag inom kemibranschen. Bland annat görs en översyn av den digitala strategin och hur man på bästa sätt utnyttjar och maximerar de digitala kanalerna ur ett sälj-, marknads- och kundnöjdhetsperspektiv.

Upphandling, Projektledning

En av Brejns konsulter ledde arbetet med att byta ut kärnan i vår kunds telefonilösning och upphandlingen av ny plattform för detta. Vi migrerade även befintliga slutkunder utan störningar på utsatt tid och under ursprunglig budget.