Kunskapsbolaget med specialisering inom lean-agila metoder

We Make Agile Happen

 

Låt oss vägleda dig

Vi vägleder organisationer genom den agila transformationen

Agil transformation

Förvandla er till en modern och nyskapande organisation genom en agil transformation. Utifrån det väletablerade ramverket SAFe vägleder vi dig genom resan.

 

Agila utbildningar

Våra SPC-certifierade kursledare kan hjälpa er med en översyn av SAFe-ramverket eller utbilda hela er nya organisation. Med sina egna erfarenheter hjälper de att konkretisera teorin.

Agil test

Brejn får arbetet kring test och kvalitet att bli en självklar del av den agila resan, oavsett om transformationen är i sin linda eller har pågått en tid.

Vår vision är att bli erkända som agila sherpas. Det betyder att vi skall finnas där för kunden i alla avseenden när det kommer till att förverkliga en agil transformation samt att kunna bidra med expertis i ett redan pågående agilt arbete. Att lyckas bli erkända som agila sherpas innebär för oss att vara ledande inom agila arbetssätt. Alla på Brejn är certifierade inom SAFe-ramverket och vi arbetar regelbundet för att fördjupa oss med fler certifieringar och utbildningar inom SAFe, agil metodik och ledarskap.

Brejn kan bidra i den agila transformationen på många sätt, dels genom att erbjuda roller såsom agila coacher, produktägare, scrum masters, agila testledare, system- och affärsnära agila arkitekter men också att utbilda inom SAFe-ramverket genom våra duktiga SPC-certifierade konsulter.


Våra affärserbjudanden

Agil Transformation

 

Om målet för företaget är att öka leveranstakten och snabbt kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden så är en transformation mot ett mer agilt arbetssätt oundvikligt. Brejns mission är att hjälpa våra kunder att bli agila över hela organisationen, inte bara i enskilda team. En agil transformation kan komma att påverka både organisationsstruktur och metodiken i hur företaget definierar och levererar värde. Det är en omfattande förändring, men allt görs inte på en och samma gång.

Hos Brejn är samtliga konsulter certifierade i SAFe-ramverket. Våra agila transformationscoacher kan hjälpa er att påbörja denna omfattande resa genom att stötta er med både metodkunskap och processer. Vår metodik innebär att du kommer kunna lansera ditt första agila SAFe-tåg (ART) inom 3 månader med hjälp av vår quick start-metodik! Här ser vi över både organisation och leveransströmmar för att optimera dessa inför start. Vi följer sedan med er så länge som ni känner att ni behöver fortsatt stöd och coaching.


Vill du försäkra dig om att alla nyckelpersoner i ditt företag talar samma språk och utgår ifrån en gemensam kunskapsplattform när det gäller SAFe?

Brejn har idag SAFe SPC-certifierade konsulter som kan hjälpa till med att hålla utbildningar till olika målgrupper enligt det kursutbud som SAFe tillhandahåller. Det innebär att ni efter avslutad utbildning har möjlighet att certifiera er som en del av utbildningen. Vi kan idag erbjuda utbildningar både internt på ert företag (i kombination med vår quick start eller som enskilda kurser) och externt för en grupp eller enskild individ. I kursen följer vi standardupplägget för en SAFe-utbildning kryddat med egna erfarenheter från implementationer som vi har lett (främst inom bank och retail). Brejns kursutbud täcker alla delar av en implementation såsom:

  • Leading SAFe, (SA)
  • SAFe Scrum Master (SSM)
  • SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)
  • SAFe for Teams (SP)

f

Agil Test

 

I kombination med bred erfarenhet, kompletterande utbildningar i agilt arbetssätt samt certifieringar inom ramverket SAFe delar vi vår kunskap och utbyter erfarenheter, både med varandra och ute på uppdrag

Vi vill inte vara den konsult som testar” hos våra kunder. Brejns konsulter ska istället vara de personer som sätter test på kartan i den agila organisationen och får kvalitet att genomsyra varje del av en implementation och utvecklingscykel, där det levererade värdet når uppsatta kvalitetsmål. Det är ett gemensamt ansvar att bygga in kvalitet och vi strävar efter att tillsammans med våra kunder mejsla fram, synliggöra samt införliva ett sådant förhållningssätt.

Med våra olika inriktningar såsom tekniknära systemtest, testautomatisering, acceptanstest, testledning samt implementation av teststrategi alt. mer långsiktigt förändringsarbete är vi rustade för att möta kraven på kontinuitet, effektivitet och anpassning utan att göra avkall på kvalitet.


 Några av våra kunder och vad vi gör

Agil transformationscoach hos storbank

Inom bankvärlden innebär den digitala transformationen att kunder förväntar sig att kunna utföra sina ärenden dygnet runt via internetbanken. Detta gör det tydligt att leveranser av ny funktionalitet måste levereras snabbare för att möta efterfrågan. Även medarbetarna...
Läs mer

Interim testledare inom bank & finans

Inte sällan är behovet av att “få allt att fortsätta som vanligt” det viktigaste. Det innebär en stabilitet och ett lugn i organisationen så att rytm i arbete och leverans kan bibehållas, med minimal negativ kundpåverkan. Vid resursförändring blir ett sådant behov...
Läs mer

Behöver du hjälp från agila experter?

 

Kontakta oss!